Tasarruf A.Ş.

Tasarruf Ederken Ev Halkının Kararlarını Etkileyen Faktörler

Ev halkını tasarruf etmeye/etmemeye yönelten birçok faktör var. Faiz oranı, gelir, enflasyon ve uygulanan politikalar gibi nedenler ev halkının bu tutumuna yön veren başlıca sebepler arasında sayılabilir. Diğer faktörler olarak adlandırılan çevresel faktörler, demografik faktörler, doğal kaynaklar ve ülkenin sahip olduğu zenginlikler de kişilerin ve ailelerin harcamalarına, tutumlarına şekil veren nedenler arasında bulunuyor. Yazımızın devamında bu faktörler hakkında daha detaylı bilgiler vereceğiz.

Faiz Oranı Faktörü

Faiz oranının yüksek olduğu dönemlerde insanlar tüketimden vazgeçerek bu eylemi geleceğe saklarlar. Tüketimden vazgeçilen ve yüksek faiz uygulanan zamanlarda tasarruf etmeye olan yönelim de bu ölçüde artar ve ev halkları daha tutumlu yaşamaya başlarlar. Faiz oranı arttıkça da tutumlu olmaya yönelenlerin sayısında artış gözlemlenir.

Gelir Faktörü

Ev halkının gelir oranı yapacakları veya yapmayacakları harcamalara yön veren en önemli faktörlerden birisidir. Eğer yalnızca geçiminizi devam ettirecek kadar geliriniz varsa, neredeyse tamamı veya çoğunluğu tüketim harcamalarına ve kiraya harcanacaktır. Hâl böyleyken yapabileceğiniz tasarruf da o ölçüde azalacaktır. Fakat yine de kullanılan ampulden musluğun açık tutulma süresine kadar birçok etken sayesinde tasarrufunuzu çoğaltabilirsiniz. Gelirinizin yükselmesi durumunda ise gelecekte kullanmak üzere birikimler yapmanız daha da kolaylaşacaktır. Kısacası gelirin tasarruf üzerinde olumlu bir etkisi olur.

Enflasyon Faktörü

Enflasyonun tüketici üzerinde yarattığı etkilerden birisi de belirsizliktir ve tüketici davranışlarını doğrudan etkilemektedir. Bireyler ve aileler gelecekle alakalı belirsizliğe düştükleri zaman her zamankinden daha çok tasarruf etmeye yönelirler. Ancak enflasyonun tüketim giderlerini artırması, yapılacak tasarruf oranının da ister istemez azalması anlamına gelecektir. Harcamaları artan ev halkının yapacağı tasarruf da enflasyon sebebiyle düşüşe geçecektir.

Politika Faktörü

Devletler tarafınca uygulanan politikalar ev halkının tasarruf oranını doğrudan etkileyen faktörlerdendir. Eğitim ve sağlık alanında ücretsiz hizmet verebilen bir devletin halkı bunun aksi şekilde bir politika uygulayan ülkelerin halkına nazaran çok daha fazla geleceğe yatırım yapabilmektedir. Örneğin bir Afrika ülkesinin tasarruf eğilimi Japonya’ya göre çok daha düşük olacaktır. Kısacası uygun politikalarla desteklenen eğitim, sağlık, emeklilik ve vergi gibi konular tasarrufa yönelimi doğrudan etkileyecektir.

Diğer Faktörler

Ev halkının tasarrufunun etkileyen diğer faktörler; çevresel faktörler, demografik faktörler, doğal kaynaklar ve ülkenin sahip olduğu zenginlikler olarak sıralanabilir. Şayet bir ülkenin sahip olduğu zenginlikler ve kaynaklar fazla ise bireylerin ve ailelerin de otomatik olarak gelirden aldıkları pay yükselecektir. Bununla beraber, gelirden alınan pay arttıkça tasarruf oranları da artacaktır. Çünkü gelirin artması demek tasarruf edebilme kabiliyetimizin de gelişmesi demektir. Demografik açıdan ise nüfusun genç, eğitimli ve sağlıklı durumda olması çalışma gücünü ve geliri artıracağından tasarruf edebilmeyi olumlu anlamda etkileyecektir.

Paylaş